Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Ruda-Huta informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XLV/274/2023 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 lutego 2024 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta w 2024 r.

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.

REJON 1 /wszystkie frakcje/
Leśniczówka, Poczekajka, Gotówka, Karolinów, Gdola, Żalin, Żalin- Kolonia, Tarnówka, Dobryłów

29 27 26 25 27 26 29 28 25 28 27 23
REJON 2 /wszystkie frakcje/
Zarudnia, Ruda-Opalin, Rudka, Rudka-Kolonia, Marysin, Hniszów, Hniszów-Kolonia, Iłowa, Ruda, Ruda-Kolonia
30 28 27 24 28 27 30 29 26 29 28 30
REJON 3 /wszystkie frakcje/
Ruda-Huta, Miłosław, Chromówka, Jazików, Marynin
31 29 28 26 29 28 31 30 27 30 29 31
Budynki wielorodzinne 8, 31 12, 29 13, 28 15, 26 10, 29 13, 28 12, 31 14, 30 12, 27 7, 30 12, 29 12, 31
MPZOK - Rejon 1 + Rejon 2       15         23      
MPZOK - Rejon 3
      16         24      

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7:00

MPZOK - ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE BATERIE, ZUŻYTE OPONY, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY będą odbierane w formie zbiórki objazdowej według harmonogramu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (harmonogram_odbioru_odpadow_2024.jpg)harmonogram_odbioru_odpadow_2024.jpg 683 kB

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta w 2023 r.

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.

REJON 1 /wszystkie frakcje/
Leśniczówka, Poczekajka, Gotówka, Karolinów, Gdola, Żalin, Żalin- Kolonia, Tarnówka, Dobryłów

24 22 27 24 24 26 24 21 25 23 27 20
REJON 2 /wszystkie frakcje/
Zarudnia, Ruda-Opalin, Rudka, Rudka-Kolonia, Marysin, Hniszów, Hniszów-Kolonia, Iłowa, Ruda, Ruda-Kolonia
25 23 28 25 25 27 25 22 26 24 28 21
REJON 3 /wszystkie frakcje/
Ruda-Huta, Miłosław, Chromówka, Jazików, Marynin
26 24 23 26 26 28 26 23 27 25 29 22
Cała gmina
odpady zmieszane i biodegradow.
      14 11 7 13 10 14 12    
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 24 9, 23 7, 14, 21, 26 5, 11, 19, 26, 31 7, 16, 23, 28 7, 13, 21, 26 4, 10, 18, 23, 30 8, 14, 22, 27 6, 12, 20, 25 9, 27 7, 22
MPZOK - cała gmina       21         21      

WIELORODZINNE

  • w okresie od 01.11. do 31.03. wszystkie frakcje odpadów - dwa razy w miesiącu,
  • w okresie od 01.04. do 31.10 odpady ulegające biodegradacji i zmieszane odpady komunalne 1 raz w tygodniu, pozostałe frakcje - dwa razy w miesiącu.

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7:00

MPZOK - ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE BATERIE, ZUŻYTE OPONY, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY będą odbierane w formie zbiórki objazdowej według harmonogramu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Harmonogram_odpady_2023.pdf)Harmonogram_odpady_2023.pdf 67 kB

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta w 2022 r.

WSZYSTKIE FRAKCJE

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.

Ruda-Huta ulice: Polna, Zielona, Chełmska, Niepodległości, Kościelna
i Miłosław

3 1 1 5* 5 2* 5 2 1* 4 3* 1
Ruda-Huta ulice: Szkolna, Wójtowicza,
Nadrzeczna, Łączna, Targowa
i Chromówka
5 3 3 7* 10 7* 7 4 6* 6 8* 6
Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka, 11 8  8 12* 12 9* 12 9 8* 11 10* 8
Jazików, Hniszów-Kolonia, Gdola, Karolinów, Gotówka 13 10 10 14* 17 14* 14 11 13* 13 15* 13
Ruda (kąt), Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin 18 15 15 19* 19 21* 19 16 15* 18 17* 15
Iłowa, Ruda, Rudka, Marysin, Hniszów 20 17 17 21* 24 23* 21 18 20* 20 22* 20
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów 25 22 22 26* 26 28* 26 23 22* 25 24* 22
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 23 9, 23 6, 20* 4, 18 1,15, 29* 13, 27 10, 24
7, 21* 5, 19 2, 16, 30* 14, 28

* kolor żółty - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane z małych remontów będą zbierane w terminie zbiórki odpadów wszystkich frakcji w miesiącach: kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad.

DODATKOWY WYWÓZ - ODPADY ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE

Miejscowość kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź.
Ruda-Huta cała miejscowość
i Chromówka
20 25 22 22 24 21 24
Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka, Gotówka 22 27 24 25 26 23 26
Ruda-Opalin,  Ruda-Kolonia, Ruda, Ruda (kąt), Iłowa, Rudka, Marysin, Hniszów 28 30 29 28 29 28 27
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów, Miłosław, Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów-Kolonia 29 31 30 29 30 29 28
Budynki wielorodzinne 1, 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (harmonogram_odpady_2022.pdf)harmonogram_odpady_2022.pdf 439 kB

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Ruda-Huta informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Ruda-Huta z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta w 2021 r.

WSZYSTKIE FRAKCJE

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.
Ruda-Huta, ulice: Zielona, Polna, Chełmska, Niepodległości, Kościelna 4 1 1* 2 5 2* 2 2* 1 1 3* 1
Ruda-Huta, ulice: Szkolna, Wójtowicza,
Nadrzeczna, Łączna oraz Chromówka
5 3 3* 7 7 4* 5 4* 3 4 5* 3
Poczekajka, Leśniczówka, Gotówka 8 5  5* 9 10 7* 7 6* 6 6 8* 6
Zarudnia, Marynin, Miłosław 11 8 8* 12 12 9* 9 9* 8 8 10* 8
Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów-Kolonia 13 10 10* 14 14 11* 12 11* 10 11 12* 10
Ruda (kąt), Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin 15 12 12* 16 17 14* 14 13* 13 13 15* 13
Marysin, Hniszów 18 15 15* 19 19 16* 16 16* 15 15 17* 15
Iłowa, Ruda, Rudka 20 17 17* 21 21 18* 19 18* 17 18 19* 17
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów 22 19 19* 23 24 21* 21 20* 20 20 22* 20
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 23 16, 30* 13, 27 11, 25 15, 29* 13, 27 17, 31* 14, 28 12, 26 16, 30* 14, 28

* kolor żółty - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

ODPADY ZMIESZANE I BIO

Miejscowość sty. luty mar. kwi. maj czer. lip. sie. wrz. paź. list. gru.
Ruda-Huta cała miejscowość
i Chromówka
      27 25 24 27 25 28 27    
Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka, Gotówka       28 26 25 28 26 29 28    
Miłosław, Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów-Kolonia       29 27 26 29 27 30 29    
Ruda-Opalin,  Ruda-Kolonia + (kąt), Ruda, Iłowa, Rudka, Marysin, Hniszów       2 4 1 1 3 2 5    
Żalin, Żalin-Kolonia, Dobryłów       6 6 8 6 5 7 7    
Budynki wielorodzinne 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 8, 15, 22, 29 6,13, 20, 27 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 16, 30 14, 28

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (harmonogram_odbioru_odpadow_2021.pdf)Harmonogram odbioru odpadów 2021 r. 657 kB

Informacja o segregacji odpadów komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje się mieszkańców gminy Ruda-Huta o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zadeklarowali brak segregacji odpadów, mają obowiązek niezwłocznie złożyć nową deklarację.

Dokument przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ruda-Huta pok. nr 5.

Uwaga! Nowy numer rachunku dla płatności za odbiór odpadów

Prosimy mieszkańców gminy Ruda-Huta o dokonywanie wpłat z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na rachunek bankowy nr 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7089161
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
9776
21664
9776
407474
7089161

Twoje IP 66.249.66.33

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech