Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Dostępny samorząd - granty

Loga projektu

logo PFRON

Dostępny samorząd - granty

Tytuł przedsięwzięcia grantowego: „Gmina Ruda-Huta - przyjazny i dostępny samorząd”.

Grantobiorca: Gmina Ruda-Huta

Dofinansowano w ramach grantu: „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Ruda-Huta dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez spełnienie wymogów dostępności określonych w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
Efekty realizacji projektu w budynkach, będących siedzibą jednostek objętych wsparciem:

Poprawa dostępności architektonicznej poprzez:

 • wykonanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami przy Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie,
  wykonanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

Poprawa dostępności cyfrowej poprzez:

 • wykonanie nowej strony internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta,
  wykonanie nowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie.

Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

 • usługi doradcze w zakresie dostępności, w tym przeszkolenie pracowników z obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup planu tyflograficznego do Urzędu Gminy Ruda-Huta,
 • zakup planu tyflograficznego do Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie,
 • instalację wraz z kalibracją pętli indukcyjnej na sali obrad w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
 • zakup pętli indukcyjnej do Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie,
 • zakup 2 szt. tablic z informacją pisaną i piktograficzną do Urzędu Gminy Ruda-Huta,
 • zakup 2 szt. tablic z informacją pisaną i piktograficzną do Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie,
 • zakup pętli indukcyjnej do sekretariatu UG Ruda-Huta.

 

Okres realizacji projektu: 12.01.2023 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 100 000,00 PLN

Grant jest finansowany z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 84 280,00 PLN,
 • ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 720,00 PLN.

Plakat "Dostepny samorząd - granty"

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7089700
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
10315
21664
10315
408013
7089700

Twoje IP 185.170.167.18

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech