Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Ruda-Huta informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVIII/149/2021 Rady Gminy Ruda-Huta z 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

Urząd Gminy Ruda-Huta informuje również, iż zgodnie z uchwałą nr XXVIII/151/2021 Rady Gminy Ruda-Huta z 24 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik, kompostuje w nim wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz nie gromadzi bioodpadów w workach odbieranych z posesji, a chce skorzystać ze zwolnienia, zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości którzy nie kompostują bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie są zobowiązani do zmiany ww. deklaracji.

W załączeniu deklaracja:

Informacja o wypełnianiu druków elektronicznych

Załączona deklaracja posiada aktywne pola, które można wypełnić na komputerze w przeglądarce plików PDF, np. Adobe Acrobar Reader lub PDF-XChange Viewer Wypełnienie i wydruk załączonej deklaracji bezpośrednio w przeglądarce Firefox powoduje błędy w polskich znakach. Najlepiej wniosek zapisać na dysku i otwierać w ww. dedykowanej przeglądarce PDF, ewentualnie w innej przeglądarce internetowej (Chrome, Opera, Edge itd.)

Deklarację można zapisać i wydrukować lub wysłać na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Ruda-Huta na platformie ePUAP: /sy17dq8p6i/SkrytkaESP. W przypadku drukowania prosimy deklarację wydrukować dwustronnie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (deklaracja_2022_do_wypelnienia.pdf)deklaracja_2022_do_wypelnienia.pdf 261 kB
Pobierz plik (deklaracja_2022_do_wydruku.pdf)deklaracja_2022_do_wydruku.pdf 227 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech