Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, 5686619, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Serdecznie witam w roku obchodów 1000-lecia pobytu Bolesława Chrobrego na terenie nadbużańskiej gminy Ruda-Huta.

Zachęcam wszystkich do udziału w wydarzeniach i imprezach przygotowanych w związku z tą rocznicą.

Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

2018 rokiem Bolesława Chrobrego w gminie Ruda-Huta

XXIX sesja Rady Gminy Ruda-Huta

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową oraz zmian w budżecie gminy.

Czytaj więcej...

XXIV sesja Rady Gminy Ruda-Huta

21 lutego 2017 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której radni podjęli uchwały dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ruda-Huta na lata 2017 – 2023”.

Czytaj więcej...

XXI sesja Rady Gminy Ruda-Huta

2 grudnia 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Ruda-Huta, podczas której wójt Kazimierz Smal przedstawił ważniejsze zadania zrealizowane w latach 2015 – 2016, podsumowując tym samym różne aspekty działalności gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Czytaj więcej...

XVII sesja Rady Gminy Ruda-Huta

8 czerwca 2016 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy Ruda-Huta. Radni po wysłuchaniu złożonego przez wójta Kazimierza Smala i skarbnika Małgorzatę Głuch sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

Czytaj więcej...

IV Sesja Rady Gminy Ruda-Huta

5 lutego 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy, na której radni podjęli między innymi uchwałę dotyczącą współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami oświatowo–kulturalnymi na terenie Unii Europejskiej prowadzonej w ramach programu Erasmus +.

Czytaj więcej...

III sesja VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta

30 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Ruda-Huta. Obrady poprzedzone zostały wspólnym odśpiewaniem kolędy „Bóg się rodzi” i podzieleniem się opłatkiem.

Czytaj więcej...

II sesja VII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta

16 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Ruda-Huta, w trakcie której powołane zostały komisje. W celu kontroli działalności wójta oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Rada Gminy, zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wyłoniła ze swojego grona Komisję Rewizyjną i wybrała jej przewodniczącego.

Czytaj więcej...

I sesja VII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta

29 listopada 2014 roku odbyła się uroczysta I sesja VII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta, którą otworzył sekretarz gminy Marek Słupczyński.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie-Hucie Agnieszka Woszczewska wręczyła zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy Kazimierzowi Smalowi oraz radnym – Mirosławowi Bartoszowi, Leszkowi Bąkowi, Jarosławowi Dąbrowskiemu, Markowi Dyciowi, Dariuszowi Kalinowskiemu, Pawłowi Lewczukowi, Józefowi Łukasikowi, Grzegorzowi Miścowi, Agnieszce Napieraj, Urszuli Panasiuk, Bogdanowi Sawickiemu, Elżbiecie Szwalikowskiej, Piotrowi Śliwie, Leokadii Walczuk, Monice Zwierzyńskiej–Surdel.

Czytaj więcej...

Ostatnia sesja Rady Gminy Ruda-Huta VI kadencji

12 listopada 2014 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Ruda-Huta VI kadencji. Wójt Kazimierz Smal w swoim wystąpieniu podsumował dobiegającą końca VI kadencję, podziękował radnym za udaną współpracę i zaufanie. Zwrócił uwagę na mądrość, rozwagę i zgodę,  które panowały w radzie podczas całej kadencji, co z kolei umożliwiło realizację wielu projektów i podjęcie właściwych w tym zakresie decyzji i uchwał.

Czytaj więcej...

XXXIV sesja Rady Gminy Ruda-Huta połączona z wizytą w PWSZ w Chełmie

25 września 2013 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której radni jednogłośnie upoważnili Wójta Gminy Kazimierza Smala do zawarcia porozumienia o współpracy między Gminą Ruda-Huta a Gminą Girka Połonka (Ukraina). Skarbnik Gminy Małgorzata Głuch przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, którego realizacja przebiega zgodnie z planem uchwalonym przez radnych. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie przedstawili informację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń oraz wynikających z tego powodu obostrzeń dla rolników.

Czytaj więcej...

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ruda-Huta

Na XXXII sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 25 czerwca 2013 roku radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,  informacją o stanie mienia gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdania finansowego,  jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Kazimierzowi Smalowi. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śliwa pogratulował Wójtowi jednomyślnej aprobaty, podziękował za rozsądne i skuteczne zarządzanie finansami gminy, zwracając uwagę na dobry kierunek rozwoju. Życzył satysfakcji i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz rozwoju gminy.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

12618321
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
2530
17411
127450
344594
12618321

Twoje IP 54.81.128.172

Kalendarz wydarzeń

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Facebook

Elektroniczne załatwianie spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Profil zaufany ePUAP

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech