Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na  rok 2019 Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 164) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech