Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016 r.  poz. 1817) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na  realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r., wybrano następujące oferty:

  1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK" Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul.  Niepodległości  44, 22 -110 Ruda-Huta.
    Zadanie publiczne pod  nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym  i wiejskim poprzez piłkę nożną i siłownie".
    Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  60 000.00 zł.
  2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,  ul. Niepodległości  44, 22-110 Ruda-Huta.
    Zadanie publiczne pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim „Sportowe Weekendy".
    Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota  5 000,00 zł.

Oferta złożona  przez Fundację Nowoczesny Konin ul.  Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin nie została przyjęta do finansowania w 2018 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2018_02_13_wyniki_konkursu_pozytek_publiczny_2018.pdf)Wyniki konkursu - pożytek publiczny 2018 31 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech