Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Przebudowa dróg gminnych nr 115731L i 115733L w miejscowości Gotówka

FDS flaga i godlo


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przebudowa dróg gminnych nr 115731L i 115733L w miejscowości Gotówka

Dofinansowanie: 218 973,00 zł (50% kosztów inwestycji)

Wkład własny: 218 973,89 zł


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa dróg gminnych nr 115731L i 115733L w miejscowości Gotówka

Dofinansowanie: 218 973,89 zł

Całkowita wartość: 437 946,89 zł


Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych dróg poprzez ich przebudowę na odcinku o łącznej długości 990 m z zachowaniem jednorodności sieci dróg publicznych na danym obszarze. Parametry techniczne dróg uzyskane w wyniku realizacji inwestycji będą zgodne z parametrami technicznymi drogi klasy D-dojazdowej na całej jej długości. Poprawa warunków technicznych drogi zapewni w szczególności spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowników danej drogi, nośności i stateczności konstrukcji oraz odpowiednie warunki użytkowe dotyczące płynności ruchu.

Zakres zadania obejmował wykonanie:

Wykonawca zadania: B.G. Construction Sp. z o.o.

Okres realizacji zadania: XII.2020 – VI.2021

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech