Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP

Na przełomie maja i czerwca 2021 roku odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudzie, Leśniczówce i Żalinie.

Druhowie ocenili działalność jednostek i zarządów w 2020 roku. Wszystkie zarządy otrzymały absolutoria. W związku z tym, że jest to rok wyborczy w strukturach OSP dokonano wyboru zarządów, komisji rewizyjnych, delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli każdej jednostki do Zarządu Gminnego.

W skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Żalin weszli: Wiesław Szakuła - prezes, Tomasz Szakuła – naczelnik, Mirosław Żerebecki – z-ca naczelnika, Krzysztof Wawron – skarbnik, Łukasz Książek – gospodarz, Łukasz Kościelecki – sekretarz, Milena Kościelecka – kronikarz, Daniel Borowik – członek.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie przedstawia się następująco: Dariusz Toporowski – prezes, Bogdan Sawicki – wiceprezes, Mariusz Szalewicz – naczelnik, Milena Toporowska – sekretarz, Ewa Huzar – skarbnik, Andrzej Piłat – zastępca naczelnika, Paweł Szalewicz – gospodarz.

Do składu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Leśniczówka weszli: Paweł Gałkowski – prezes, Tadeusz Hawryluk – wiceprezes naczelnik, Przemysław Danicki – skarbnik, Jerzy Brzozowski – sekretarz/kronikarz, Dariusz Turek – gospodarz, Rafał Misiec - członek.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech