Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Nowe drogi w Gotówce

1 czerwca 2021 r. dokonany został odbiór końcowy przebudowywanych dróg gminnych nr 115731L i 115733L w miejscowości Gotówka.

W odbiorze uczestniczyli: Zbigniew Pieczykolan, kierownik budowy z ramienia wykonawcy robót tj. B.G. Construction Sp. z o.o z Wólki Tarnowskiej, Stefan Siemiak, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele gminy Ruda-Huta: Grzegorz Mazurkiewicz, kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki, Jarosław Walczuk. kierownik Referatu Organizacyjnego oraz Krzysztof Lewczuk, inspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

W ramach przedsięwzięcia wykonano gruntowną przebudowę jezdni w technologii asfaltowej o łącznej długości 990 m, łącznie z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 437 946,89 zł.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech